Nguyễn Thu Hà
Rechtsanwalt VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
Luật cư trú và luật tị nạn

Luật cư trú và luật tị nạn là một trong những lĩnh vực chính của luật sư Nguyễn Thu Hà.
Luật sư Nguyễn Thu Hà đã tư vấn trong lĩnh vực này từ năm 1989, khi còn làm việc với văn phòng giúp đỡ và phụ trách người nước ngoài và sau đó trên cương vị luật sư.

Luật sư Nguyễn Thu Hà có thể tư vấn trong những việc sau:

 • Giấy phép cư trú
 • Đoàn tụ gia đình (vợ chồng/ con cái)
 • Tị nạn chính trị
 • Quay lại Đức sau khi đã bị trục xuất
 • Nhập quốc tịch / ra quốc tịch
 • Giấy phép cư trú cho sinh viên
Luật hôn nhân gia đình và luật thừa kế
 • Thủ tục kết hôn
 • Thủ tục ly thân, ly hôn
 • Trách nhiệm nuôi vợ, chồng con cái sau khi ly thân, ly hôn
 • Thủ tục nhận con đẻ, con nuôi
 • Thủ tục chia tài sản khi ly thân, ly hôn
 • Trách nhiệm nuôi bố mẹ
 • Luật thừa kế
Luật phá sản
 • Thủ tục phá sản cá nhân
 • Thủ tục phá sản doanh nghiệp
 • Thủ tục xin xóa nợ
Luật xã hội
 • Trợ cấp xã hội vì thất nghiệp
 • Trợ cấp xã hội vì ốm đau
 • Thủ tục xin về hưu sớm
 • Thủ tục xin công nhận mất sức
Luật nhà đất
 • Hợp đồng thuê nhà ở
 • Hợp đồng thuê cửa hàng, quán
Luật lao động
 • Soạn thảo hợp đồng lao động
 • Tư vấn và đại diện khi bị hủy hợp đồng
 • Trách nhiệm của chủ
 • Quyền lợi của nhân viên
Luật giao thông, dân sự
 • Hợp đồng mua, bán vv..
 • Tư vấn và đại diện khi bị tai nạn giao thông
Luật hình sự
 • Di trú bất hợp pháp
 • Tư vấn và đại diện khi bị truy nã thuế