Nguyễn Thu Hà
Rechtsanwalt VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Địa chỉ liên hệ với Phòng Luật Nguyễn Thu Hà

 

Ausländerrecht Anwaltskanzlei

Luật sư
Nguyễn Thu Hà

Elisabethenstraße 29
64283 Darmstadt

Điện thoại   06151 - 15 28 437
Số Fax   06151 - 15 28 438
Di động   0173 - 817 94 26
E-Mail   info@anwaltskanzlei-nguyen.de
Website   www.anwaltskanzlei-nguyen.de

Quí khách có thể liên hệ với chúng tôi dễ dàng qua điện thoại, qua thư điện tử, qua Fax hoặc qua thư từ theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ trả lời lại quí khách trong thời gian ngắn nhất.