Nguyễn Thu Hà
Rechtsanwalt VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Impressum

Văn phòng luật sư Nguyễn Thu Hà
Elisabethenstraße 29
63283 Darmstadt

Telefon   06151 - 1528437
Telefax   06151 - 1528438
E-Mail   info@anwaltskanzlei-nguyen.de
Website   www.anwaltskanzlei-nguyen.de

Chứng chỉ hành nghề
Tên chứng chỉ: Luật sư
Nơi cấp chứng chỉ: Cộng hòa liên bang Đức
Trực thuộc Hội luật sư
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main
Telefon   069 - 170098 01
Telefax   069 - 170098 50
E-Mail   info@rechtsanwaltskammer-ffm.de
Quy định hành nghề
Hành nghề luật sư theo các nguyên tắc quy định đăng trên các tài liệu sau của Đoàn luật sư Cộng hòa liên bang Đức:
Những thông tin khác quí khách tham khảo trang: www.brak.de
Lưu ý sử dụng
Các tin tức và tài liệu trên trang WEB này có thể sử dụng cho mục đích thông tin, không được sử dụng cho việc kinh doanh. Nội dung của trang WEB này được bảo vệ bởi bản quyền. Việc sao chép các thông tin hoặc dữ liệu, đặc biệt là việc sử dụng các văn bản hoặc hình ảnh cần phải có sự đồng ý trước của luật sư Nguyễn Thu Hà.
Quyền miễn trừ trách nhiệm
Quyền miễn trừ là quyền từ chối trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm của Phòng Luật Nguyễn Thu Hà (dưới đây gọi là “chúng tôi”) đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại trang WEB www.anwaltskanzlei-nguyen.de.

Trang WEB này được biên soạn với sự chăm chú tối đa. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo sự chính xác của tất cả các thông tin chứa trong đó, vì luật pháp thay đổi thường xuyên. Nếu quí khách cần tư vấn chính xác, xin liên hệ với Luật sư Nguyễn Thu Hà. Phòng Luật Nguyễn Thu Hà không chịu trách nhiệm về những nội dung của các trang WEB khác qua các điểm kết nối với trang WEB này.

Tất cả những người truy cập vào trang WEB www.anwaltskanzlei-nguyen.de được coi là mặc nhiên chấp thuận tất cả quy định do Phòng Luật Nguyễn Thu Hà đưa ra dưới đây:
  • Trong trang WEB của chúng tôi có rất nhiều ý kiến tư vấn của Luật sư. Tuy nhiên những ý kiến đó chỉ mang tính tham khảo, không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cho những trường hợp cụ thể tại những thời điểm xác định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại (nếu có) do độc giả sử dụng những ý kiến tư vấn đó vào trường hợp cụ thể. Chúng tôi hoan nghênh người truy cập tham vấn ý kiến luật sư của mình hoặc của Phòng Luật Nguyễn Thu Hà trước khi áp dụng hoặc vận dụng pháp luật đối với những trường hợp thực tế tại một thời điểm nhất định.
  • Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại trang WEB này chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất cứ độc giả nào sử dụng cơ sở dữ liệu của chúng tôi với bất cứ mục đích nào.
  • Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với các các lỗi, sự cố máy tính, thiết bị mạng do truy cập vào trang WEB này tại thời điểm trang WEB của chúng tôi bị lỗi kỹ thuật do vô ý, do bị các tổ chức, cá nhân khác xâm hại hoặc phá hoại.