Nguyễn Thu Hà
Rechtsanwalt VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Một số điểm nối liên quan đến luật pháp

Tòa án tối cao Cộng hòa liên bang Đức
BVG, KarlsruheBundesverfassungsgericht
BGH, KarlsruheBundesgerichtshof
BVerwG, LeipzigBundesverwaltungsgericht
BundesarbeitsgerichtWebseite des Bundesarbeitsgerichtes
  
Đại sứ quán/Lãnh sự
Đại sứ quán Việt nam tại BerlinTrang WEB của Đại sứ quán Việt nam tại Berlin
Lãnh sự Việt nam ở FrankfurtTrang WEB Tổng lãnh sự Việt nam ở Frankfurt Frankfurt am Main
Đại sứ quán Đức ở Hà nộiTrang WEB của Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức ở Hà nội Việt nam